“วัฒนา เมืองสุข” ชี้ช่อง “พล.อ.ประยุทธ์” ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีใช้อำนาจ ม.44 สั่งปิดเหมืองทอง

30 สิงหาคม 2563 นายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจ Watana Muangsook  ระบุว่า หลายคนถามว่ากรณีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตั้งแต่ปี 2562-2564 รวม 389 ล้านบาท เพื่อใช้ในการต่อสู้คดีที่รัฐบาลถูกบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งหากแพ้คดีรัฐบาลอาจจะต้องรับผิดชดใช้เงินหลายหมื่นล้านบาท กรณีนี้จะเอาคืนได้จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้หรือไม่ ขอตอบดังนี้

การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของ พล.อ.ประยุทธ์ ถือได้ว่าเป็นความเสียหาย เพราะอำนาจดังกล่าวมีอยู่แล้วตามมาตรา 125 และ 126 ของ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 อันเป็นอำนาจของอธิบดีจึงไม่จำเป็นต้องไปใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ให้ถูกฟ้อง แต่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ได้เขียนรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 นิรโทษกรรมการกระทำของ คสช. ทั้งหมด ทำให้รัฐบาลไม่อาจไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจาก พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ อย่างไรก็ตาม การที่มาตรา 44 กำหนดให้หัวหน้า คสช. ต้องรายงานการออกคำสั่งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว หากบุคคลทั้งสองเห็นว่าเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบจะต้องทักท้วงหรือขอให้แก้ไข แต่การที่บุคคลทั้งสองปล่อยปละละเลยทำให้คำสั่งดังกล่าวถูกนำไปใช้จนก่อให้เกิดความเสียหาย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายคืนให้รัฐตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น หากรัฐบาลต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้คิงส์เกต ถึงแม้จะไม่อาจเรียกร้องคืนจาก พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ก็ยังเรียกร้องจาก พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ