“รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย” เตือนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ อย่ามุ่งการเงินจนละเลยการคลัง แนะสร้างนโยบายที่เน้นการจ้างงาน-การลงทุน

23 สิงหาคม 2563 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ว่า เห็นสัญญาณบวกในแง่ของการเห็นปัญหานโยบายการเงิน ที่มีแต่กรอบวงเงิน แต่สินเชื่อไม่ถึงมือประชาชน เห็นด้วยกับแพ็คเกจสินเชื่อล่าสุด การค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และการเพิ่มบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อโดยตรง แต่ทั้งนี้การระบุว่า บสย. จะค้ำประกันได้เฉพาะผู้กู้ตามเงื่อนไขตาม พ.ร.ก.ซอฟท์โลน ยังคงเป็นปัญหาและต้องเร่งแก้ไข แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นสัญญาณลบ ด้านนโยบายการคลัง ซึ่งเหมือนจะถูกละเลย เข้าใจดีว่าทีมชุดใหม่นี้มาจากสายการเงิน สายธนาคาร แต่พึงระลึกว่า นโยบายการเงินช่วยประคองไม่ให้บริษัทล้มตายก็จริง แต่นโยบายการคลังเท่านั้นที่จะเป็นตัวดึงเศรษฐกิจขึ้นจากเหวได้ ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นวิสัยทัศน์และแนวทางการผลิตนโยบายการคลังของทีมชุดใหม่ว่าจะมีทิศทางอย่างไร ต่างจากแบบเดิมๆที่เคยล้มเหลวหรือไม่

“นโยบายการคลัง ที่ทำๆกันอยู่ในทีมชุดก่อน มันเป็นแค่เปลือก หรือภาพทางการตลาดเท่านั้น และเป็นมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 แล้วด้วย มาตรการลักษณะแบบชิมช้อปใช้ต่างๆ ช้อปช่วยชาติ จนมาถึงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันในปัจจุบัน เหล่านี้ไม่ใช่คำตอบ สิทธิ์การเข้าพัก 5 ล้านคน ที่มีผู้ใช้เพียง 5 แสนคน หรือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นภาพฟ้องว่าแก่นของปัญหาจริงไม่ได้ถูกแก้ ท่านกำลังเอาของลดราคา มาล่อคนไม่มีเงิน ให้ไปใช้จ่าย การสนับสนุนด้านราคาไม่มีทางสำเร็จหากรากเหง้าของการตกงาน ขาดรายได้ ไม่ได้รับการแก้ไข เราต้องการนโยบายการคลังที่เข้มข้น ทั้งหมดมุ่งตรงไปสู่การจ้างงาน สร้างการลงทุน และสร้างโครงสร้างคงทนให้กับประเทศ ต้องยึดหลักนี้ให้แม่น แล้วเขียนมาตรการจากหลักนี้ อะไรไม่ตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้ต้องหยุดทำ ต้องตัดทิ้ง”