ประธานคณะทำงานติดตามการชุมนุมฯ เตือน รัฐบาล คุกคามเยาวชน ยิ่งสร้างความแตกแยก

19 สิงหาคม 2563 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะทำงานฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ถูกคุมคามจากการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพ จำนวนมาก ผ่านช่องทางการเปิดรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ในส่วนที่น่าเป็นห่วงคือครูอาจารย์อาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ และอาจได้รับคำสั่งให้มีการควบคุมบังคับต่างๆ ซึ่งคณะทำงานฯ จะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบต่อไป ซึ่งพรรคเพื่อไทย โดยคณะทำงานฯ จะส่ง ส.ส.แต่ละพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ หากมีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากกังวลเรื่องเหตุไม่ปกติต่างๆ และหวังว่าเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน จะรู้สึกสบายใจขึ้น

ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้พิจารณาการเคลื่อนไหวของเยาวชนแล้วเปิดใจพูดคุย โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องไม่สร้างความแตกแยกอีก หากต้องการสร้างความปรองดองก็อย่าใช้วิธีการทางลับให้เจ้าหน้าที่ไปคุกคามเยาวชนตามสถานที่ต่างๆ