โฆษกพรรคเพื่อไทย เผย ส.ส.ของพรรค ในฐานะคณะทำงานติดตามการชุมนุมฯ เตรียมลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมทุกพื้นที่ ดูแลประชาชนไม่ให้ถูกลิดรอนสิทธิ

17 สิงหาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงท่าทีของรัฐบาลต่อการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ว่า นายกรัฐมนตรีต้องแสดงความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาการชุมนุม และเปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนอย่างตรงไปตรงมา นายกรัฐมนตรีอย่าทำตัวเหมือนตอนเป็นรัฐบาลรัฐประหาร ข่มขู่ คุกคาม ลิดรอนสิทธิของประชาชนผู้เห็นต่าง และอย่าพยายามจัดม็อบชนม็อบ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความขัดแย้ง ทำให้เกิดการเผชิญหน้าในสังคม ทั้งนี้ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน คือ 1. หยุดคุกคามประชาชน 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชน 3. ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน หลังจากมีรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งถือเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลสามารถตอบสนองได้ทันที แต่หากรัฐบาลซื้อเวลาไปเรื่อยๆ พูดอย่างทำอย่าง ปัญหาไม่จบ วันนี้ม็อบลามลงไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กระจายตัวไปทั่วประเทศ ยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ นับวันปัญหาจะยิ่งลุกลามบานปลาย จนแก้ไขได้ยาก

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีปัญหาการลดทอนประสิทธิภาพช่องสัญญาณการสื่อสาร จนเกิดปัญหาการสื่อสารในพื้นที่การชุมนุมนั้นคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้รับข้อร้องเรียนถึงปัญหาการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่การชุมนุม ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ ถือเป็นเรื่องผิดปกติ เพราะในช่วงที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้จำนวนมาก อย่างเช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ หรือกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมมากๆ ผู้ให้บริการทุกค่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของช่องสัญญาณ เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมราบรื่นไม่ติดขัด แต่ในการชุมนุมครั้งนี้กลับเกิดปัญหา จนมีการตั้งคำถามว่าผู้ให้บริการละเลย หรือไกลไปกว่านั้น อาจมีการขอความร่วมมือให้ปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่การชุมนุมหรือไม่ คณะทำงานฯได้รวบรวมปัญหา ทำรายงานให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเตรียมเชิญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กสทช. ผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกค่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการที่มาร่วมชุมนุมหรือไม่ คณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร จะจัดส่งคณะทำงานลงพื้นที่การชุมนุมในส่วนภูมิภาค เพื่อดูแลผู้ชุมนุมไม่ให้ถูกลิดรอนสิทธิในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของประเทศในโลกประชาธิปไตย ตราบเท่าที่ยังชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ การกระทำดังกล่าวย่อมได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และที่สำคัญในการชุมนุมครั้งนี้ อยากขอให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัด ขอให้ดูเจตนาของผู้กระทำความผิดว่ามีเจตนาที่กระทำความผิดหรือไม่ หากผู้ชุมนุมไม่มีเจตนา ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยง อยากขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ให้มีความอดทนอย่างถึงที่สุด และมีเมตตาธรรมนำกฎหมาย นำความยุติธรรมให้กับกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ