พรรคเพื่อไทย พร้อม ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญ

17 สิงหาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมกันยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านได้ประชุมร่วมกัน และมีฉันทานุมัติว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้รัฐธรรนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และต้องตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ให้มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในโอกาสต่อไป

ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า หลังจากนี้อาจมีผู้ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนหากเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เว้นแต่แนวทางไม่สอดคล้องกันก็คงไม่สนับสนุน