ส.ส.เพื่อไทย ในฐานะ คทง.ติดตามการชุมนุม ลงพื้นที่ สน.สำราญราษฎร์ สังเกตการณ์กรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแกนนำนักศึกษา

14 สิงหาคม 2563 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานฯ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ และ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ เพื่อสังเกตการณ์กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแกนนำนักศึกษา

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งตัวแทน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นคณะทำงานฯ เพื่อสังเกตการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในจุดที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่งถ้าพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือในด้านใดก็จะดำเนินการ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองให้รับทราบต่อไป

นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานฯ กล่าวว่า ขณะนี้กระแสการคุกคามกลุ่มผู้ชุมนุม นักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าการจะสร้างความปรองดองนั้นรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจ ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการพูดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่รัฐบาลพร่ำบอกว่าอยากรับฟังประชาชน โดยมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมารับฟังเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เหตุการณ์การคุกคามต่างๆ ยังคงเกิดขึ้นและอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดอง ดังนั้นคณะทำงานฯ จึงจะพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีก และในฐานะผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ในการนำเสียงเรียกร้องของประชาชนในเรื่องต่างๆ สื่อไปให้ถึงรัฐบาลโดยไม่ถูกรบกวน อีกทั้ง คนรุ่นใหม่ คือกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องรับฟังเสียงของพลังสำคัญในอนาคตเหล่านี้

 

นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานฯ กล่าวว่า การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งในฐานะ ส.ส. ก็ต้องช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ชุมนุม ซึ่งชุมนุมโดยสันติและปราศจากอาวุธ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้แบ่งงาน ส.ส. แต่ละพื้นที่ในการดูแลประสานงาน ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมายืนยันให้ชัดเจนว่าจะไม่คุกคามประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังมีกระแสรัฐบาลข่มขู่หรือตั้งข้อกล่าวหาเกินกว่าเหตุอยู่