“ส.ส.สกุณา สาระนันท์” เรียกร้อง นายกรัฐมนตรี เร่งแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องนักศึกษา-ประชาชน ชี้คน “ชังรัฐบาล” บริหารประเทศล้มเหลว ไม่ตรงไปตรงมา

13 สิงหาคม 2563 นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวในการปรึกษาหารือประธานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงสถานการณ์ ว่า ขณะนี้ประเทศมีปัญหารุมเร้าหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ภัยธรรมชาติ ฝนแล้งและน้ำท่วม แม้แต่การแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร ประชาชนจึงกังวล เพราะที่ผ่านมาประชาชนไม่เห็นความสำเร็จในการแก้ปัญหา แต่รัฐบาลกลับสร้างปัญหาใหม่ตลอดเวลา และปัญหาใหม่ขณะนี้ก็คือ ท่าทีของรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องต่างๆ ของประชาชน  ซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนทั้ง นิสิต นักศึกษาและนักเรียนส่วนหนึ่งชังรัฐบาล เนื่องจากบริหารประเทศล้มเหลวและการปกครองประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง จึงออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยสงบและปราศจากอาวุธ 

“ดิฉันเห็นว่าข้อเสนอของประชาชนเป็นข้อเสนอที่บริสุทธิ์ รัฐบาลควรออกมารับฟัง แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เช่น การใช้อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่อ้างว่าใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ท้ายที่สุดกลับใช้อำนาจนี้จับกุมผู้เข้าร่วมการชุมนุม เมื่อรัฐบาลปฏิบัติเช่นนี้ประชาชนจึงหมดความเชื่อมั่น จึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้เร่งกำหนดวิธีการและกรอบเวลาที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชน เพื่อพิสูจน์ความจริงในใจการแก้ไขปัญหา”