รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตือนรัฐบาล อย่าหวังม็อบชนม็อบ เพื่ออยู่ต่อในอำนาจ เรียกร้อง นายกฯ แสดงภาวะผู้นำ ตัดสินใจแก้รัฐธรรมนูญ

11 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ท่าทีของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายกำลังเรียกร้องนั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธ เป็นวิธีการขี่ม้าเลียบค่ายไปเรื่อยๆ เพื่อวัดกระแส ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลควรเร่งชี้แจงให้ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ควรที่จะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดโยงกับประชาชนและเป็นไปตามข้อเรียกร้องของประชาชนหรือไม่ รวมทั้งต้องมีกรอบเวลาชัดเจน ไม่ควรเนิ่นนานจนก่อให้เกิดความขัดแย้งลุกลามไปทั้งประเทศ

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ ที่รัฐบาลควรที่จะต้องเร่งตัดสินใจและมีความชัดเจนว่าจะทำเช่นไรในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้นำประเทศควรที่จะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจน ว่าจะทำอย่างไรกับความขัดแย้งในสังคมที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรเปิดทางให้คนในรัฐบาลไปจัดตั้งกลุ่มการเมืองมีเป้าหมายให้ปะทะกับแฟลชม็อบ เพื่อหวังใช้เป็นข้ออ้างในการคุมอำนาจต่อไป หรือพยายามสร้างความขัดแย้งเพียงเพื่อหวังที่จะอยู่ในอำนาจเท่านั้น”