“นพดล ปัทมะ” ชี้ ประชาชนรอฟังความชัดเจน “รัฐบาล” เลือกแนวทางใด แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย

6 สิงหาคม 2563 นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งความจริงรัฐบาลก็ได้แถลงเรื่องนี้เป็นนโยบายต่อสภาไปแล้ว แต่ที่ต้องรอความชัดเจนคือรัฐบาลจะแก้มาตราใด เรื่องอะไร เนื่องจากยังไม่มีการพูดชัดเจนในสารัตถะหรือเนื้อหา ซึ่งคงต้องรอฟังจากฝ่ายรัฐบาลอีกครั้ง ในส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น อาจมี 3 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 แก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญ หรือแก้มาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรานี้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ค่อนข้างมากและยาก เพื่อแก้ให้คลายลงกลับมาใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของรัฐสภา แนวทางที่ 2 คือแก้เนื้อหารายมาตรา และแนวทางที่ 3 คือแก้ให้มีตัวแทนประชาชนไปร่างรัฐธรรมนูญในรูปสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ซึ่งมีเสียงของกรรมาธิการวิสามัญของสภาและพรรคการเมืองหลายพรรครวมทั้งพรรคเพื่อไทยเสนอแนวทางนี้

“คนไทยกำลังรอติดตามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเลือกแนวทางใดบ้าง หรือจะเสนอแนวทางแรกคือแก้ไขเฉพาะมาตรา 256 ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ต้องถามว่าจะทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นอย่างไร ทั้งนี้เห็นว่าการแก้ไขควรต้องทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ถ้ากติกาเป็นธรรมจะนำไปสู่ความปรองดอง และทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านประชาธิปไตย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ ที่สำคัญต้องออกแบบกติกาเพื่อประเทศไทย”