“เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล เร่งช่วยเหลือประชาชนหลายจังหวัด ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก

5 สิงหาคม 2563 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย
ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง
ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง
รวมถึงแนวทางฟื้นฟูเยียวยาประชาชน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า
จากกรณีน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563
ในหลายพื้นที่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ เชียงราย น่าน นครพนม
รวมไปถึงจังหวัดเลย ฯลฯ พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนต้องประสบปัญหาภัยแล้ง
ต่อมาพื้นที่หลายแห่งก็เกิดอุทกภัยขึ้น

“ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฝนตกเพียงน้อยนิด ไม่มีใครคาดคิดและเตรียมการว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงขนาดนี้ ซึ่งทำให้บ้านเรือนประชาชน ข้าวของเครื่องใช้ พื้นที่การเกษตรและสาธารณูปโภคเสียหายเป็นอย่างมาก จึงอยากถามว่าทางภาครัฐ ได้มีการเตรียมการในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างไร รวมถึงมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรในทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญปัญหาเช่นนี้อีก นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดเลยต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดพิจารณาการสร้างแหล่งน้ำ หรือเขื่อน เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลผ่านไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง”