“พรรคเพื่อไทย” ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องรัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หลีกเลี่ยงการคุกคามนักศึกษาและประชาชน

4 สิงหาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย และ นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรค ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนการคุกคามนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุม โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพและคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะด้วยกฎหมาย มาตรการ หรือวิธีการใดๆ ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย มองว่าถึงประเทศไทยจะอยู่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งทางแพ่งและอาญา และหยุดคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งตัวผู้ชุมนุมเอง และครอบครัว

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ เคารพสิทธิและเสรีภาพประชาชนตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และตามหลักประชาธิปไตย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักนิติธรรมอย่างเท่าเทียมกับทุกฝ่าย

ขณะที่ นายชุมสาย ได้เปิดเผยรูปภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านพักของนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุม รวมถึงอาจารย์ที่ถูกตำรวจติดตามมาแสดงต่อสื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันว่ามีการให้ตำรวจนอกเครื่องแบบ ไปติดตามความเคลื่อนไหวจริง พร้อมขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว