คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย หนุนเปิดทาง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นทางออกประเทศในภาวะวิกฤติ

3 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมประจำสัปดาห์โดยมีเรื่องที่จะพิจารณา 2 เรื่อง คือ 1. พิจารณากลั่นกรองญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้าย 2. พิจารณาร่างหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน ให้หยุดคุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกรูปแบบ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่นำเสนอใน 2 เรื่องหลัก คือ 1. ให้มี ส.ส.ร. ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ 2. ทำให้เงื่อนไขในการแก้รัฐธรรมนูญง่ายขึ้น โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พิจารณารายละเอียดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สัดส่วนของพรรค ได้นำมาหารือ และมีความเห็นว่าเงื่อนเวลาในการยกร่างไม่ควรเกิน 7-8 เดือน รวมระยะเวลาในกระบวนการทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี เพราะถ้าถือตามแบบเดิมที่ทำอยู่ อาจจะต้องใช้เวลานานในการแก้ เนื่องจากว่ามีข้อกำหนดตามกฎหมายมากมาย แต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ภาวะเสื่อมศรัทธารัฐบาล และภาวะของกระบวนการยุติธรรม จึงต้องการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นทางออกของประเทศ แล้วหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ควรจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คืนอำนาจให้ประชาชน ให้ประชาชนตัดสินใจอนาคตของประเทศภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากล

ขณะที่ รศ.ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงาน และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เราอยากให้มีการตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นเพื่อจัดการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกกล่าวหาว่าร่างโดยผู้ที่ยึดอำนาจ แม้จะมีประชามติแต่ก็เป็นประชามติที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรม เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2550 ดังนั้นความขัดแย้งทั้งหลายเกิดจากกติกาใหญ่ที่ใช้กับทุกคน ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรง ถ้าเราทำให้กติกานี้มาจากประชาชน คือประชาชนเลือกตั้งมาและมายกร่าง และกลับไปทำประชามติโดยประชาชน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดผู้ที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นผู้เข้าไปดำเนินการ ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายในสังคม ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ

นอกจากนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ยังเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (4 สิงหาคม) พรรคเพื่อไทยจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน ให้หยุดคุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกรูปแบบ