โฆษกพรรคเพื่อไทย แนะ นายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ หยุดความขัดแย้ง สร้างกติกาที่เป็นประชาธิปไตย

2 สิงหาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ) มีมติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า  ปัญหาหลักที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ออกมาแสดงพลังจุดแฟลชม็อบทั่วประเทศ เพราะกติกาการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญปี 2560 บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน สร้างปัญหา ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกอย่างหนัก ถ้านายกรัฐมนตรีมีความจริงใจจะถอดสลักความขัดแย้งจากสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ก็เพียงเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1. เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ คือ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. ของประชาชน และ 2. ยกเลิกบทเฉพาะกาล ตัดสิทธิ์ ส.ว. ไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากแก้ 2 เรื่องนี้ ยังต้องใช้เวลานาน อาจพิจารณาใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 มาจัดการเลือกตั้งเพื่อหยุดความขัดแย้ง แล้วกลับมาแก้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ เชื่อมโยงองค์กรอิสระ โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยแท้ 

“ทุกปัญหารอไม่ได้ โมเดลซื้อเวลา จัดม็อบชนม็อบ ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาส สารพัดศึกประชิดรอบด้าน จะท่องคาถาเฝ้าระวังโควิด-19 ระลอก 2 อยู่อย่างเดียวไม่ได้ การฟื้นตัวจากโควิด-19 ยังลูกผีลูกคน มีคนตกงานจากโควิด-19 แล้วเกือบ 5 ล้านคน คาดว่าสิ้นปีจะมีคนตกงานเฉียด 10 ล้านคน ทีมเศรษฐกิจชุดเก่าอยู่มา 6 ปี ยังโบกมือลา แล้วจะไปคาดหวังอะไรกับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ตราบที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม รัฐธรรมนูญฉบับเอื้อการสืบทอดอำนาจต้องจบ เลิกกีดกันประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างกติกาที่เป็นประชาธิปไตย แก้ไขการเมืองที่ไม่เท่าเทียม”