“สุทิน คลังแสง” เตือน นายกฯ-รัฐบาล แสดงความจริงใจแก้ปัญหา เปิดใจรับฟังนักศึกษา อย่าลอยตัว

22 กรกฎาคม 2563 ดร.สุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน และ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา และเยาวชน ว่า รัฐบาลต้องรับฟังความเห็นของนักศึกษา ซึ่งทุกคนมีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เพราะประเทศมีบาดแผลและบทเรียนมาหลายครั้ง จึงห่วงว่าอาจจะแก้ไขผิดทาง อีกทั้งที่สำคัญคือจะใช้บทเรียนที่มีนั้นอย่างไร ซึ่งเราในฐานะผู้ใหญ่ควรให้เขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วค่อยๆปรับและแนะนำแนวทางที่ถูกให้จะดีกว่า ไม่ควรใช้ความรุนแรง

วันนี้พรรคเพื่อไทยเสนอญัตติให้รัฐบาลรับฟังนักศึกษา เพราะข้อเรียกร้องต่างๆ ของนักศึกษานั้นเป็นการเรียกร้องไปยังรัฐบาลโดยตรง แต่อีกฝ่ายก็เสนอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมารับฟัง ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ดังนั้นจึงต้องระวังว่าสภาจะหลงทาง เพราะในวันนี้ข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาและเยาวชน คือ 1. ยุบสภา 2. แก้รัฐธรรมนูญ 3. หยุดคุกคามประชาชน ทั้งหมดนี้ควรถามไปที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพราะเป็นผู้มีอำนาจทั้งการยุบสภา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการใช้อำนาจคุกคามหรือไม่คุกคามนั้นสภาก็ไม่มีอำนาจไปคุกคามใดๆ อยู่แล้ว ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรลอยตัวเหนือปัญหาแล้วโยนมาให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมารับฟังแทน เพราะนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแล้ว ยังอาจถูกมองว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและเป็นพิธีกรรมเพื่อเบี่ยงเบนประเด็น ซึ่งสุดท้ายอาจทำให้ทุกอย่างสูญเปล่า