“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เสนอญัตติด่วนขอให้สภาฯ มีมติให้รัฐบาลรับฟังความเห็นนักศึกษา แนะนายกฯ เดินสายมหาวิทยาลัย เชื่อช่วยบรรยากาศต่างๆ ดีขึ้น

22 กรกฎาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา และเยาวชน โดยอภิปรายว่า ในปัจจุบันมีคณะบุคคลออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความคิดเห็นหลายเรื่องเป็นประโยชน์ รัฐบาลควรรับฟังเพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการแก้ไข รวมไปถึงการเรียกร้องของนักศึกษาและเยาวชนในหลายแห่ง ให้มีการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นเพียงภาพลวงตา แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งสิ่งที่ชี้ให้เห็น อาทิ ระบบการเลือกตั้ง ที่ระบบสัดส่วนผสมทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ รัฐบาลประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายพรรคจนเกิดปัญหาไม่มีเสถียรภาพ รวมไปถึงการเอา ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร 250 คน มาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตย อีกทั้งกรณีของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ไม่มีอะไรคืบหน้า และอาจเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อให้มีข้ออ้างในการปกครองประเทศต่อไปนานๆ

“ยุทธศาสตร์ในการปกครองประเทศนั้นเปรียบเสมือนการพายเรือในอ่าง ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศตั้งแต่ยุค คสช. จนถึงปัจจุบันผ่านมา 7 ปี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย จึงออกมาเรียกร้องแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น”

ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ถูกจำกัดพื้นที่ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งเมื่อแสดงความคิดเห็นไปแล้วก็ถูกติดตาม ถูกคุกคาม และถูกดำเนินคดี ทั้งนี้จึงอยากขอให้ นายกรัฐมนตรี มีความกล้าในการไปรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาโดยตรงจากรั้วมหาวิทยาลัย เหมือนที่นายกรัฐมนตรีเดินสายพบสื่อมวลชน ถ้าทำได้เชื่อว่ากลุ่มนักศึกษามีเหตุผลและไม่ต้องการที่จะลงถนน เชื่อว่าจะช่วยให้บรรยากาศต่างๆ ดีขึ้น