คุณหญิงสุดารัตน์ นำประชุม ทีมกรุงเทพเพื่อไทย รวมพลังสร้างกรุงเทพ เดินหน้าคัดสรรตัวแทนพรรค มาทำงานเพื่อประชาชน

17 กรกฎาคม 2563 พรรคเพื่อไทย จัดประชุมทีมกรุงเทพเพื่อไทย รวมพลังสร้างกรุงเทพ นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าร่วม โดย คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร กำลังอยู่กระบวนการพิจารณาแก้ไข ซึ่งน่าห่วงที่การตัดทอนอำนาจประชาชนออกไป โดยเฉพาะอำนาจในการเลือกตัวแทนมาดูแลปัญหาและดูแลการทำงานระดับเขต คือ ส.ข. ซึ่งทางพรรคได้มีการประชุมติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง นำโดย นายวิชาญ ซึ่งได้ยื่นหนังสือคัดค้านไปแล้วหลายครั้ง โดยแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย คสช. ที่พยายามจะรวบอำนาจ สร้างรัฐราชการ โดยแก้ พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร ไม่ให้มี ส.ข. แล้วให้มีการแต่งตั้งประชาคมโดยข้าราชการประจำเข้ามาทำหน้าที่แทน ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนหลายๆ เรื่อง ดังนั้นจึงขอคัดค้านการแต่งตั้งผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทน ส.ข. ซึ่งจะทำให้อำนาจและปากเสียงของประชาชนหายไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทย ต้องมีความมุ่งมั่น ทำงานในพื้นที่ให้หนัก ต้องลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการคัดสรรจะคัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เพราะทุกข์ของพี่น้องประชาชนคือทุกข์ของพวกเรา วันนี้มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย หลักสำคัญในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมคือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และจะมีการทำไพรมารีโหวตในบางเขต ที่มีผู้ประสงค์ลงสมัครหลายคน เพื่อให้ได้คนที่ดีที่สุดและประชาชนยอมรับมากที่สุด

โดยในการประชุม คณะกรรมการกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย 4 ด้าน ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

1) คณะกรรมการพัฒนานโยบายกรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหน้าในการตั้งคณะทำงาน 6 ด้านคือ
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสให้ชาวกรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์กลางของเศรษฐกิจประเทศ
2. ด้านการพัฒนาการจราจร ขนส่ง และการเดินทาง รับผิดชอบแผนงานนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด พัฒนาการขนส่งสาธารณะ ทางเท้า ทางจักรยาน เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางให้สะดวกขึ้น
3. ด้านการพัฒนาเมืองและผังเมือง ให้ทันสมัยน่าอยู่ และปลอดภัย เป็นเมือง Creative City
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบแผนงานนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 , น้ำท่วมและน้ำเสีย
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ รับผิดชอบแผนงานนโยบายในเรื่องสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่กำลังมีปัญหาการทุจริตโครงการ 30 บาท การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย การจัดให้มีอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี
6. ด้านการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังในการสร้างเศรษฐกิจและสังคม

2) คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน และเปิดเวที “FUNG FORUM” เพื่อ “ฟัง” ความคิดของชาวกรุงเทพฯ
 
3) คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเป็นรัฐราชการ เพิ่มอำนาจและโอกาสให้ประชาชน โดยให้มีคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าไปช่วยกำกับและดูแลการทำงานของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับสำนักงานเขต จนถึงระดับสำนักต่างๆ

4) คณะกรรมการคัดสรรผู้สมัคร ส.ก. ซึ่งวันนี้ได้มีการเสนอผลการพิจารณาผู้สมัคร ส.ก. ในรอบที่ 1 จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้บริหารพรรคพิจารณาต่อไป ตามระเบียบข้อบังคับพรรค