“นพ.ชลน่าน” เสนอญัตติด่วน ปม ศบค. การ์ดตก ทำโควิด-19 หลุดรอด สร้างปัญหาให้ประชาชน

16 กรกฎาคม 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้สภาผู้แทนพิจารณาหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริหารสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีที่ ศบค. อนุญาตให้สิทธิชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง และ กทม. โดยอภิปรายว่า ข้อยกเว้นที่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังการควบคุมโรคที่เป็นมาตรฐาน และเมื่อมีการยกเว้นให้กับบุคคลพิเศษ ก็ต้องมีมาตรการควบคุมเหมือนบุคคลทั่วไป เช่น กักตัว 14 วัน ซึ่งเขาไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างเราต้องทราบข้อมูล ทั้งนี้การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ไม่ได้มีประโยชน์ เพราะไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้เลย

ศบค. มีระบบการทำงาน โครงสร้าง ตัวกฎหมายและคำสั่งที่หละหลวม ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามระบบ ขาดการตัดสินใจที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาไม่ได้กำกับดูแล รัฐบาลรู้อยู่แก่ใจว่าเชื้อไวรัสอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ยังปล่อยให้เข้ามาสู่ในประเทศ ปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาโดยไม่มีมาตรการป้องกันควบคุมดูแล ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะนี้อาจจะยังไม่มีการระบาด ผลกระทบด้านสุขภาพเป็นศูนย์ แต่ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมเต็มร้อย มีการปิดโรงเรียน ปิดโรงแรม ยกเลิกการจองที่พัก ยกเลิกการไปเที่ยว ส่งผลกระทบต่อทำมาหากินของประชาชนในจังหวัดระยอง แล้วไปโทษว่าประชาชนตื่นตระหนก ทำไมไม่โทษตัวเอง

“ศบค. มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ เลือกใช้มาตรการในการควบคุมโควิด-19 ด้วยการใส่ความกลัวมาโดยตลอด ขู่ประชาชนว่าการ์ดอย่าตก ซึ่งการ์ดประชาชนไม่ตก เพราะดูแล้วผู้บริหารประเทศช่วยเขาไม่ได้ จึงจำเป็นต้องป้องกันรักษาตัวเอง”

ทั้งนี้รัฐบาลต้องเลิกใช้ความกลัวเป็นฐานการปกครอง นายกรัฐมนตรีต้องยืนยันหนักแน่นในการชั่งน้ำหนักด้านสุขภาพกับด้านเศรษฐกิจ ที่ผ่านมารัฐบาลภูมิใจกับความเป็น 0 แต่กลับกันคือการสูญเสียโอกาสอย่างมหาศาล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะรัฐบาลบริหารประเทศในภาวะวิกฤติไม่เป็น ปล่อยปละละเลยให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำอีก ผ่อนคลายได้แค่ 7 วันก็เกิดเรื่อง นอกจากนี้ขอเรียกร้องให้มีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเขียนข้อกำหนดไม่ครอบคลุม แทนที่จะเป็นประโยชน์กับการควบคุมโรค กลับกลายเป็นส่งเสริมให้เกิดโรคระบาด ที่สำคัญการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ทำให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้