“ภูมิธรรม” เตือน รัฐบาล อย่าเอาความไม่พร้อม-บกพร่องของตัวเอง ฉวยโอกาสขยายมาตรการสร้างปัญหาให้ประชาชน

14 กรกฎาคม 2563 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก Phumtham Wechayachai  ระบุว่า ตามที่มีการแถลงจาก ศบค. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวต่างชาติที่หลุดรอดเข้ามาถึงชุมชนในจังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร เป็น 2 กรณีที่รัฐบาลอ้างถึงกลุ่มคนชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ และมีมาตรการอยู่แล้ว เท่าที่ติดตามจากการแถลงของหน่วยงานรัฐที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ จนถึงบัดนี้แสดงให้เห็นความสับสนและย่อหย่อนในการปฏิบัติมาตรการของรัฐ และทั้งได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติแก่ชาวต่างประเทศหลายประการ ที่แตกต่างจากประชาชนคนไทย

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัด และกลุ่มผู้สัมผัสที่ติดตามได้ ด้วยความเชื่อมั่นในการจัดการด้านการแพทย์เพื่อควบคุมโรคจะสามารถจัดการได้ในเร็ววัน จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล ดังนี้

1. เร่งจัดการควบคุมโรคเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนไทยโดยเร็ว

2. มาตรการที่ใช้ปฏิบัติควบคุมโรค ขอให้ดำเนินการกับชาวไทยไม่ต่างกับการดำเนินการกับชาวต่างประเทศ เช่น การถือปฏิบัติกับคนไทยที่จะกลับจากต่างประเทศ

3. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังดำรงอยู่อีกประมาณ 2 ปี รัฐบาลต้องออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด มีการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงที ที่สำคัญต้องให้เกิดความสมดุล ระหว่างการควบคุมโรคกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมฟื้นคืนชีวิตการทำมาหากินที่ถูกจำกัดจากมาตรการควบคุมโรคของรัฐเอง

ทั้งนี้ หวังว่ารัฐจะไม่ใช้สถานการณ์การตรวจพบผู้ติดเชื้อจากชาวต่างประเทศ 2 รายนี้ที่เกิดจากความบกพร่อง การดำเนินมาตรการของรัฐเอง มาเพิ่มความกลัวของสาธารณะ และขยายมาตรการที่ไปจำกัดการทำมาหากินกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง