ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

13 กรกฎาคม 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และ Ms. Annabelle Chen เลขานุการเอก(ฝ่ายการเมือง) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ในประเทศไทย รวมถึงเรื่องการเมือง โควิด-19 และความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย