เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย สาขาลำดับที่ ๕ จังหวัดนนทบุรี (เขตเลือกตั้งที่ ๒)

Categories: ประกาศ