“ศรัณย์ ทิมสุวรรณ” เผย เพื่อไทยเปิดเวทีรับฟังความเห็นเกมเมอร์ ชี้รัฐขาดการฟังความเห็นรอบด้าน ปมร่างกฎหมายอีสปอร์ต เล็งผลักดันญัตติศึกษาการออกกฎหมายและผลกระทบ

9 กรกฎาคม 2563 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลผลักดันกฎหมายควบคุมอีสปอร์ตว่า ร่างกฎหมายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการอยู่เป็นการร่างโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเกมออนไลน์ ทำให้ไม่รู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงหากออกกฎหมายมาควบคุม ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายดังกล่าวหากถูกบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ นักสร้างเกม และนักกีฬาอีสปอร์ต เช่น การห้ามสตรีมเกมเกินวันละ 2 ชั่วโมง หากเข้าใจกระบวนการทำงานจะรู้ว่าการสตรีมเกมก็เหมือนการทำงานทั่วไป จะห้ามให้คนเราทำงานได้แค่วันละ 2 ชั่วโมงจะเป็นไปได้อย่างไร 

อีกทั้งในการสัมมนาผู้ร่วมสัมมนาต่างสะท้อนตรงกันว่า ไม่มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการร่างกฎหมายโดยไม่รับฟังคนที่เกี่ยวข้องเช่นนี้จะทำให้กระทบกับโอกาสของธุรกิจอีสปอร์ตในอนาคต ดังนั้นการจะออกกฎหมายก็ต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ทั้งผู้ที่ห่วงใยการเล่นเกมของเด็กและคนที่อยู่ในวงการ เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาไม่ปิดกั้นโอกาส แต่เป็นเครื่องมือสนับสนุนโอกาสของประชาชน เพราะธุรกิจเกมในหลายประเทศเป็นเครื่องมือผลักดันเทคโนโลยีด้านต่างๆ อีกทั้งหลายประเทศยังใช้เกมเป็นช่องทางเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศ ดังนั้นก่อนที่รัฐบาลจะคิดออกกฎหมายอย่างไรก็ขอให้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านให้ดีเสียก่อนที่จะตัดโอกาสโดยไม่เข้าใจบริบทที่แท้จริง และขณะนี้พรรคเพื่อไทยมีความเห็นที่จะเสนอญัตติเพื่อศึกษาการออกกฎหมายและผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้านในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน