“สรัสนันท์” ชี้ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ไม่ตอบโจทย์กระตุ้นเศรษฐกิจ หวั่นเปิดช่องโหว่ทุจริต-เอื้อทุนใหญ่

8 กรกฎาคม 2563 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยว วงเงิน 22,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ 1. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน วงเงิน 20,000 ล้านบาท 2. โครงการกำลังใจ วงเงิน 2,400 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยว และการจ้างงาน  

ซึ่งที่ประชุมกรรมาธิการท่องเที่ยว หลายภาคส่วนได้แสดงความกังวลในทิศทางเดียวกันต่อมาตรการที่กำลังจะออกมา โดยในส่วนของ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เงื่อนไขนโยบายไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง เพิ่มความเหลื่อมล้ำ ลดขีดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมกว่า 90% เข้าไม่ถึงโครงการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ เช่น โรงแรมขนาดเล็ก โฮมสเตย์ กลุ่มบูติคโฮเทล โฮสเทล ห้องเช่ารายวัน สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการเอื้อต่อทุนใหญ่ เพราะเพดาน 3,000 บาทต่อคืนจะเป็นการเปิดโอกาสให้ห้องพักที่มีมูลค่าสูงถึง 7,500 บาท ได้สิทธิ์ โดยก้อนเงินส่วนใหญ่จะไปกระจุกที่โรงแรมกลุ่มระดับ 4-5 ดาว ซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่มบริษัทใหญ่และเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ซึ่งโรงแรมขนาดใหญ่ มีสิทธิ์ได้สัดส่วนเงินมากกว่า เข้าข่าย “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” ส่วนกรณี 2,000 ล้านบาท ที่ล็อกไว้ให้สายการบินเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น รวมทั้งยังไม่มีกลไกป้องกันทุจริตและการจัดการช่องโหว่ที่อาจเอื้อต่อการทุจริต

ส่วน “โครงการกำลังใจ” นั้นมองว่ายังไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตอบโจทย์ ทั้งการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวโดยรวม เพราะงบประมาณครึ่งๆกลางๆ จัดสรรวงเงินให้ อสม. เพียงคนละ 2,000 บาท ในรูปแบบทัวร์ 2 วัน 1 คืน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะเป็นการเพิ่มภาระจากการที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง แล้วยังยากจะกำกับดูแลคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นการให้สิทธิ์ที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในภาพรวม โดยคาดว่าจะมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 40% ของกลุ่มเป้าหมายจากสิทธิ์ที่มอบให้ อสม. 1.2 ล้านคนทั่วประเทศ อีกทั้งยังส่อทุจริต ที่อาจเกิดการล็อกสเปกผู้ประกอบการ หรืออาจจะมีการเรียกเก็บบัตรประชาชน อสม.เพื่อรับงาน แต่ไม่มีการท่องเที่ยวจริง

“เจตนารมณ์ที่อยากตอบแทนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนั้น ไม่ควรนำมาผูกกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ยากต่อการจัดแจงและไม่เห็นผลชี้วัด ควรแจกจ่ายในรูปแบบอื่น เช่น การเพิ่มเบี้ยเลี้ยง ซึ่งจะสามารถกระจายเม็ดเงินไปทั่วประเทศ และได้ผลโดยตรงต่อการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อน และตรงต่อความต้องการของกลุ่ม อสม. แม้นโยบายทั้ง 2 โครงการมีเจตนารมณ์ที่ดีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว แต่ในแง่การออกแบบนโยบายยังไม่ผ่าน เพราะรัฐบาลยังไม่เข้าใจปัญหาความซับซ้อนของโครงสร้างเศรษฐกิจ วิธีการปฏิบัติหรือเงื่อนไขต่างๆ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันได้”