โฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ รัฐบาล จัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ไม่สอดรับกับสถานการณ์-ไม่ตอบโจทย์ปัญหาประเทศ แนะ กมธ.ปรับแก้ให้เกิดความเหมาะสม

5 กรกฎาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรก ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของนายกรัฐมนตรีคนนี้ที่จัดงบประมาณเอง และใช้จ่ายงบประมาณเอง ในลักษณะชงเอง กินเอง ยาวนานติดต่อกันถึง 7 ปีรวมเป็นจำนวนเงินสูงถึง 20 ล้านล้านบาท โดยฉายา “นักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา” กำลังยกระดับไปสู่ “นักกู้แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก” ซึ่งสะท้อนการทำงานได้เป็นอย่างดี

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้จัดทำขึ้นก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่หลังจากนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ปรับแก้ให้สอดรับกับสถานการณ์ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ จะต้องกล้าเสนอแนะแก้ไขและปรับลด เนื่องจากในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไม่มีอะไรใหม่ ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา ไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดงบประมาณแบบเอื้อระบบรัฐราชการและพ่อค้าแบบ Old Normal ไม่ได้เป็นแบบ New Normal และแม้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ จะผ่านการพิจารณาของสภาในวาระแรก แต่รัฐบาลน่าจะยังไม่สามารถปรับ ครม. ได้ในขณะนี้ เพราะยิ่งปรับยิ่งเกิดแรงกระเพื่อม คนเก่าไม่อยากออก คนนอกไม่อยากเข้ามารับเผือกร้อน จะเกิดสภาพเตี้ยอุ้มค่อมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ