ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เชิญสมาชิกพรรคเพื่อไทยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕

Categories: ประกาศ