ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ชี้ รัฐบาลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้จัดการกับกลุ่มคนเห็นต่างมากกว่าป้องกันโรค

25 มิถุนายน 2563 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้เปลี่ยนไปมากแล้ว หากเป็นช่วงที่เกิดการระบาดใหม่ๆ ไม่ขัดข้องที่รัฐบาลจะใช้มาตรการที่เข้มข้น แต่เมื่อผ่านมาถึงวันนี้ข้อมูลล่าสุดคือไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยมากกว่า 20 วัน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในสถานกักตัว จากภาพรวมที่เกิดขึ้นแสดงถึงการจัดการกับปัญหาไวรัสโควิด-19 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ต้องขอยกย่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ทำงานบนความไม่พร้อมของอุปกรณ์ปกป้องชีวิตตัวเอง แต่ก็สามารถสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้
 
ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้ว รัฐบาลสามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ควบคู่กับกฎหมายปกติก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้ การคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพื่อกระชับอำนาจในการสั่งการ และปกป้องตัวเองจากความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ดังนั้น การคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพียงเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการกับกลุ่มที่เห็นต่างกับรัฐบาลมากกว่าการป้องกันโรค