รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ สร้างประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

24 มิถุนายน 2563 นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น เพราะยังมีการฉุดรั้งพัฒนาการทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชนให้ถอยหลังลงไปมาก ในวันนี้ยังคงเป็นอำนาจเด็ดขาดของรัฐบาลสืบทอดอำนาจในทุกมิติ 88 ปีประชาธิปไตยไทย ยังอยู่ในวังวนเดิมและยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยแท้จริง ผู้มีอำนาจในรัฐบาลพยายามใช้งบประมาณมหาศาล ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนเพื่อรักษาอำนาจตนเองและพวกพ้อง ผ่านกองทัพ ระบบราชการ กระบวนการยุติธรรม โดยมีรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาในการรักษาไว้ซึ่งอำนาจและการเอื้อธุรกิจทุนใหญ่ผูกขาดเพียงไม่กี่ตระกูล และยังมีการเอาเปรียบประชาชนในหลายมิติ ทั้งในทางสังคม เศรฐกิจ และการเมือง 

“นอกจากประชาธิปไตยยังไม่ดีขึ้นตรงข้ามกลับมีสภาพเสื่อมทรุดลงกว่าเดิม ห่างไกลที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นสากล สร้างผลกระทบด้านโอกาส ความเชื่อมั่น ดังนั้นในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตยตามที่ควรจะเป็นโดยเร็วที่สุด ซึ่งพรรครัฐบาลอย่างน้อย 2 พรรค เคยให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในโอกาสแรกที่มีรัฐบาลและว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขของ การเข้าร่วมรัฐบาล จึงอยากเห็นการเร่งผลักดันให้สำเร็จโดยเร็ว”