ส.ส.ภาคเหนือ พรรคเพื่อไทย ห่วง เกษตรกร เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง เรียกร้อง รัฐบาลเร่งหาทางแก้ไข

16 มิถุนายน 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส.ภาคเหนือ แถลงถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ยังเป็นปัญหาหลายพื้นที่ โดย คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเหนือกำลังประสบภาวะวิกฤติภัยแล้งอย่างหนัก และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จากทุกหน่วยงานของรัฐเลย ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นข้าวที่กำลังจะยืนต้นตาย และจะกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค และ ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนก็ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องภัยแล้งจำนวนมาก ซึ่งภาคเหนือมีระบบชลประทานค่อนข้างจำกัด เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน ต้องอาศัยลำน้ำต่างๆ ตามธรรมชาติ โดยรายงานสถานภาพน้ำ 8 เขื่อนหลักในภาคเหนือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 32% ของความจุเขื่อน เป็นภาวะที่วิกฤติมาก แหล่งน้ำต้นทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ก็มีน้อย จึงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด่วน โดยเฉพาะการทำฝนเทียม

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส.ภาคเหนือ และ ส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งโดยด่วน เพราะชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้พูดถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งเลย ขณะนี้ชาวบ้านทุกข์จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ถือว่าหนักพออยู่แล้ว กลับต้องมาทุกข์ที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้อีก ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่