โฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้องรัฐบาล พูดให้ชัด “จัดเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่” ชี้ยิ่งยื้อยิ่งทำให้ประชาชนเสียโอกาส

16 มิถุนายน 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีปัญหาความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของรัฐบาลว่า รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจน ถึงหลักการกระจายอำนาจการปกครองให้ท้องถิ่นได้บริหารตนเองเพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง การที่รัฐบาลยื้อการเลือกตั้งท้องถิ่น เท่ากับแช่แข็งท้องถิ่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอ จงใจใช้ท้องถิ่นให้เป็นเพียงแขนขามหาดไทยเหมือนตอนรัฐประหาร ทั้งที่สถานการณ์โควิด-19 ท้องถิ่นมีบทบาทสูงในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

การเลือกตั้งท้องถิ่นจะช่วยเปิดรูระบายทางการเมือง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรพูดให้ชัดจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไร เพราะกระทบการบริหารงาน งบประมาณ การกระจายอำนาจ ความพยายามแช่แข็ง ยื้อเลือกตั้งท้องถิ่น ทำประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาส