พรรคเพื่อไทย เตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ ในสัปดาห์นี้

15 มิถุนายน 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงาน ดร.สุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงการเตรียมการยื่นร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาทต่อสภาผู้แทนราษฎร

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยอยากเห็นการใช้เงินกู้ก้อนนี้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ และมีทิศทางที่ชัดเจนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงอยากให้มีการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยจะเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ เข้าสู่ที่ประชุมสภาในสัปดาห์นี้ ซึ่งถ้านายกรัฐมนตรีมีความจริงใจขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว นอกจากนี้ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 2563 นั้นคณะกรรมาธิการ ในส่วนของพรรคเพื่อไทยพบปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ กลับถูกตัด แต่งบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมหลายตัวที่ควรตัดกลับไม่ตัด ซึ่งในวันพุธที่ 17 มิถุนายนนี้ ดร.สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กรรมาธิการ ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย จะมีการแถลงกรณีนี้ที่สภาอีกครั้ง

รศ.ดร.โภคิน กล่าวว่า ได้มีการยกร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ เสร็จแล้ว โดยมี 3 เรื่องใหญ่ๆ ที่จะดำเนินการปรับปรุง คือ 1. คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อให้มีผู้สังเกตการณ์ 4 คน เป็นฝ่ายรัฐบาล 2 คน และฝ่ายค้าน 2 คน แต่จะไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ แต่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้รับทราบและท้วงติงต่างๆ ได้ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 2. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ต่อสภาทุก 3 เดือน และ 3. ส.ส. หรือ ส.ว. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินกู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อช่วยในการตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสที่สุด

ขณะที่ ดร.สุทิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยยังพบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม โดยจะมีการยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม แต่จะขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกันตนก่อนว่าอยากให้พรรคดำเนินการแก้ไขในส่วนไหน โดยจะมีการจัดเสวนารับฟังความเห็นผู้ประกันตนทั่วประเทศขึ้นในสัปดาห์หน้าที่พรรคเพื่อไทย