รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำ ฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบการใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อความโปร่งใส หวั่นกลายเป็นงบไอติม เหลือแต่ไม้ ไม่ถึงมือประชาชน

12 มิถุนายน 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรค ในฐานะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ รัฐบาลเตรียมพิจารณาอนุมัติโครงการที่นำเสนอมาตรการฟื้นฟูประเทศที่ใช้เงินจากการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท พรรคฝ่ายค้านมีความกังวลว่าการใช้งบประมาณของรัฐจะมีความโปร่งใสหรือไม่ และโครงการที่อนุมัติจะตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ นอกจากนี้มีรายงานว่าฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงในโครงการที่นำเสนอเข้ามา 

 

อย่างไรก็ตาม การใช้งบประมาณในโครงการรัฐบาลต้องมีความชัดเจนว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศและเกิดการสร้างงานได้จริง เพราะหากเป็นเพียงวาทกรรม สุดท้ายงบประมาณมหาศาลนี้จะละลายแม่น้ำ ไม่เห็นผลงานอะไรเลย และเพื่อให้เงินภาษีของประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุด พรรคฝ่ายค้านจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐบาล เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชน พรรคฝ่ายค้านเกรงว่า การใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท จะเกิดความซับซ้อน และต้องระวังเรื่องการหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมามีหลายภาคส่วนวิพากษ์วิจารณ์โครงการของรัฐบาล และมีความเคลือบแคลงเรื่องความโปร่งใสรวมทั้งโอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงหวังว่าเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทจะไม่เป็นงบไอติมเหมือนงบประมาณที่ผ่านๆ มา ที่กว่าจะถึงมือประชาชนก็เหลือแต่ไม้ จนทำให้หลายโครงการไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน 

อีกทั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ก็ไม่เคยชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินให้ประชาชนรับทราบว่าได้ใช้ไปในโครงการใด ดังเช่นงบกลางกว่า 500,000 ล้านบาท ที่หมดไปในเวลาอันรวดเร็ว พรรคฝ่ายค้านจะต้องใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาลโดยละเอียด