โฆษกพรรคเพื่อไทย เผย พรรคร่วมฝ่ายค้าน เชิญชวนประชาชนติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

11 มิถุนายน 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้อง กรณีที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ ส.ส.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะ ได้เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ บัดนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9)

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคำสั่งรับคำร้องดังกล่าว พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ร่วมติดตามการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็น พล.อ.ประยุทธ์ อยู่บ้านพักทหารโดยไม่มีสิทธิ์การพักอาศัยหรือไม่ ต่อไป