ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำลายช่องทางทำมาหากินของประชาชน เรียกร้องรัฐบาล เร่งคลายล็อก

8 มิถุนายน 2563 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออกมาระบุให้ประชาชนระมัดระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังอยู่กับประเทศไทยอีกนาน แต่สิ่งที่จะต้องคิดคือการที่รัฐเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนนั้นหากหมด 3 เดือนไปแล้วรัฐจะทำอย่างไรต่อ เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หลายครอบครัวประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ หรือ หัวหน้าครอบครัวตกงาน รัฐบาลมีมาตรการรองรับหรือไม่และจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจะต้องรีบคลายมาตรการล็อกดาวน์โดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถออกมาทำมาหากินได้ตามปกติ ซึ่งรัฐบาลมีทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมโรค และกฎหมายปกติ ที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ ไม่จำเป็นต้องคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้อย่างนี้ ซึ่งไม่ทราบว่ารัฐบาลกลัวอะไร เพราะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำลายช่องทางทำมาหากินของประชาชน ซึ่งรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศ จึงอย่ากลัวประชาชนจนเกินเหตุ