คกก.ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ชี้ 4 ปัจจัยช่วยให้ โควิด-19 คลี่คลาย ความเสียสละของประชาชน-บุคลากรและระบบสาธารณสุข

15 พฤษภาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อลดลง มีผู้ที่รักษาหายมากขึ้น มาจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ 1. ความร่วมมือและการเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 2. คุณภาพบุคลากรสาธารณสุขไทย 3. ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของไทย และ 4. สภาพอากาศร้อนทำให้การระบาดของโรคไม่รุนแรงเช่นในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือที่อยู่ในช่วงฤดูหนาว

แม้ยังไม่มีวัคซีน แต่คนไทยมีภูมิคุ้มกัน ตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อ ไม่เชื่อว่าจะมีการติดเชื้อหนักระลอกที่ 2 หากทุกคนเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 จึงไม่ควรมีใครฉวยเอาความเสียสละ ความเดือดร้อน ทุกข์ยากของประชาชนไปตีกินทางการเมือง เมื่อเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะร่วมกันตรวจสอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด ต้องนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ให้มีการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาล วิกฤติเศรษฐกิจติดโควิด อาจทำให้คนตกงานสูงถึง 10 ล้านคน จีดีพีอาจติดลบ 9% รัฐบาลจะแก้อย่างไร การขึ้นเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการสารภาพว่ารัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของปัญหาผิด ทำงานแบบตาบอดคลำช้างมาโดยตลอด
 
“คนไทยโชคดีจาก 4 ปัจจัย ที่ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลไม่ควรลิงโลดจนเกิดสภาพย่ามใจ ตีกินทางการเมือง ฉวยเอาความสำเร็จจากการเสียสละ ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน มาอ้างเป็นผลงานของตัวเอง”