โฆษกพรรคเพื่อไทย เตือนรัฐบาล อย่าลอยแพประชาชน เรียกร้องเร่งเยียวยาแรงงาน-ผู้ประกันตน

11 พฤษภาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามนายจ้างปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงานทั่วราชอาณาจักรว่า ดูเหมือนรัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของปัญหาผิด ยึดเรื่องความมั่นคงก่อนความอยู่รอดของประชาชน ซึ่งก่อนที่จะออกประกาศห้ามนายจ้างปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงาน รัฐบาลควรเยียวยาประชาชนภาคแรงงานที่ได้รับผลกระทบ จากการออกมาตรการล็อกดาวน์ที่ผิดพลาดของรัฐบาล ทำอย่างไรที่จะให้ภาคแรงงานเข้าถึงการเยียวยาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและนายกรัฐมนตรีจะปล่อยลอยแพประชาชนไม่ได้ 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ต้องตอบคำถามว่าจะนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาเยียวยาผู้ประกันตนอย่างไร การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 62 ที่มีการเสนอให้เพิ่มเป็นร้อยละ 75 นั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ ลำพังการโทษระบบคอมพิวเตอร์เก่า โทษนายจ้างไม่รับรองสิทธินั้นฟังไม่ได้ เพราะมีผู้ประกันตนจำนวนมากที่นายจ้างรับรองสิทธิส่งเรื่องไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน รัฐบาลจะยึดเอาความมั่นคงของตัวเองเป็นหลัก แล้วละทิ้งผู้ประกันตนไม่ได้ รัฐบาลต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ถูก เร่งเยียวยาให้ครอบคลุม ทั่วถึง ก่อนที่ประชาชนจะอดตาย