“จักรพล” ชี้ ความเหลื่อมล้ำจากการบริหารของรัฐบาล นำไปสู่การชุมนุม จี้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกเท่านั้น

28 ตุลาคม 2563 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.เชียงใหม่ กล่าวว่า การบริหารงานด้านเศรษฐกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการชุมนุมของคนรุ่นใหม่และประชาชนในครั้งนี้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศนานกว่า 6 ปี ไม่สามารถทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีได้ เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เน้น Paradigm จากบนลงล่าง ทั้งที่กู้เงินจำนวนมาก แต่ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมหาภาค แต่ละเลยเศรษฐกิจในระดับจุลภาค ซึ่งกระบวนทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ มีปัญหา ทำให้เห็นหลักคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มก้อนนักธุรกิจชนชั้นนำมากกว่านักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

นายจักรพล กล่าวอีกด้วยว่า ในช่วงวิกฤติซ้อนวิกฤติ ที่สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมล้มละลาย ปิดกิจการ และปรับพนักงานออก ส่งผลต่อสภาวะการเงินของภาคธุรกิจ เกิดการสะสมหนี้ครัวเรือนมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขอัตราการปิดกิจการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมพุ่งสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557

“มาตรการช่วยเหลือประชาชนหรือเยียวยาภาคธุรกิจของรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ ขาดฐานข้อมูลที่แม่นยำ กระจายเงินล่าช้า พล.อ.ประยุทธ์จึงหมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อในฐานะนายกรัฐมนตรี” นายจักรพล กล่าว