“สุทิน” สอน นายกฯ อย่าประเมินผู้ชุมนุมว่าเป็นม็อบเด็ก หรือมีคนอยู่เบื้องหลัง ชี้รัฐบาลขาดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนแล้ว

27 ตุลาคม 2563 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามมาตรา 165 ว่า ประชาชนคาดหวังว่าการประชุมทั้ง 2 วันนี้ จะเป็นทางออกของประเทศ แต่เมื่อได้เห็นญัตติของรัฐบาลก็เกิดความกังวล เพราะไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา ซึ่งสภาทำได้แค่เสนอแนะ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่าจะรับไปปฏิบัติหรือไม่

ทั้งนี้ รัฐบาลประเมินสถานการณ์การชุมนุมต่ำเกินไป คิดเพียงว่าเป็นม็อบเด็ก ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่าย เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีใครชักจูงได้ และอย่าคิดว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง ม็อบทุกวันนี้มีพัฒนาการขึ้นมาก มีองคาพยพทั้งประชาชนและนักวิชาการ มีประเด็นข้อเรียกร้องต่างๆ และมีความกล้าหาญ

ส่วนทางออกที่มีการเสนอกันอย่างมาก คือ 1. การแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลต้องจริงใจ และต้องบอกให้ชัดเจนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไร มาตราใดบ้าง 2. การตั้งคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นการถ่วงเวลา หรือเป็นกันชนให้รัฐบาล และ 3. นายกรัฐมนตรีลาออก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สำคัญ เพราะประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจ และไม่เชื่อมั่นว่าท่านจะนำพาประเทศได้

“หากนายกฯไม่ลาออก ประชาชนอาจจะยกระดับการชุมนุม แต่สิ่งที่ฝ่ายค้านทำได้คือเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านเท่านั้นเอง ขอให้ท่านเสียสละ อย่าเดินซ้ำบทเรียนเดิมเมื่อปี 2557 ที่ท่านอ้างว่าประชาชนสองฝ่ายขัดแย้งกัน ท่านจึงเข้ามาแก้ปัญหา วันนี้ปี 2563 ถ้าท่านจะจัดการแบบเดิม ผมว่าบทเรียนวันนี้สำคัญที่สุด” นายสุทิน กล่าว