“เพื่อไทย” สอน “ประยุทธ์” ใช้เทคโนโลยีสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลัง COVID-19 รองรับพฤติกรรม Workation ที่จะเข้ามาแทน Work from home

25 ตุลาคม 2563 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส. เชียงใหม่ ที่ปรึกษา กมธ. การท่องเที่ยว คณะทำงานทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 แต่ไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากตัวเลขอัตราเข้าพักโรงแรมใน 4 จังหวัดไม่ถึงร้อยละ 50 ขณะที่เม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว 10 ล้านคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศจะถูกใช้ในประเทศอีกกว่า 3.9 แสนล้านบาท  โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายช่วง ซึ่งภาครัฐจะต้องวางแผนในการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เห็นผล 

ทั้งนี้จากผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์เรื่อง “คนไทยกับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภาครัฐ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐและส่วนใหญ่ไม่พร้อมปรับตัวและเรียนรู้ในการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพราะยุ่งยาก ใช้เงินสดสะดวกกว่า

ดังนั้น ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมโดยเร่งด่วนคือ การใช้เทคโนโลยีในการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว จากพฤติกรรมการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจะได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะช่วง COVID-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องอยู่บ้าน มีสภาพแวดล้อมเดียวเป็นเวลานาน และยังเกิดคำศัพท์การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน แบบทำไป เที่ยวไป หรือ Workation ทดแทนการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from home แต่จะทำงานไปเที่ยวไปแทน

หากรัฐทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวผ่านการค้นหาและวิจัย จะทำให้ใช้เม็ดเงินลงทุนตรงจุดมากที่สุด นอกจากนี้ต้องจูงใจให้มีการท่องเที่ยวแบบกระจายรายได้ โดยต้องออกมาตรการจูงใจให้กับโรงแรมนอกตัวเมืองและโรงแรมในตัวเมืองในเวลาเดียวกัน เช่น เที่ยวโรงแรมเขตนอกเมือง 2 วัน เที่ยวโรงแรมในเขตเมือง 2 วัน หรือออกเป็นแพคเกจโปรโมชั่นจองโรงแรมตามในลิส (โรงแรมในตัวเมือง + โรงแรมนอกตัวเมือง) ตามความเหมาะสมในแต่ละจังหวัด แล้วได้รับส่วนลดเพิ่มเติม เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นในเขตตัวเมือง ขณะที่โรงแรม 1-2 ดาว ที่แทบไม่มีคนเข้าพักเพราะโรงแรม 3-5 ดาว ลดราคา ทางรัฐควรจัดโปรโมชั่น เช่น จองโรงแรมแบบควบรวมในทริป เช่นจองพักทั้งโรงแรม 3-5 ดาว และ โรงแรม 1-2 ดาว ในทริปนั้น จะได้รับส่วนลดเพิ่ม เป็นต้น

“อยากให้รัฐบาลศึกษาข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงมาตรการ และอยากให้รัฐบาลเตรียมรับมือคนตกงานจากธุรกิจท่องเที่ยวที่จะมีจำนวนเป็นล้านคน  พวกเขาอาจไม่พอใจรัฐบาล และไปร่วมการชุมนุมกันมากขึ้นได้” นายจักรพล กล่าว