“นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” เตรียมยื่นศาลแพ่งคุ้มครองผู้ชุมนุม และเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

19 ตุลาคม 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อให้พิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทั้ง 2 ฉบับ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/23 ที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจะขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราวกับบรรดาผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นลูกหลานเยาวชนของเรา ถ้าหากนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญ เห็นแก่พี่น้องประชาชน ขอให้ยกเลิกประกาศนั้น ทั้งนี้เชื่อว่าศาลจะให้ความเมตตาพิจารณารับคำร้องไต่สวนฉุกเฉิน ซึ่งถ้ามีการไต่สวนฉุกเฉินเกิดขึ้น ก็มั่นใจว่าจะมีการคุ้มครองชั่วคราวผู้ชุมนุม

ประเด็นที่สำคัญคือ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย การอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การประกาศบังคับใช้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการออกประกาศฉบับแรกไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการบังคับใช้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือ พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 5 วรรค 2 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศและกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ และมีการออกประกาศฉบับที่ 2 โดยกำหนดระยะเวลาในภายหลัง เพื่อประกาศรองรับมติ ครม. จึงทำให้มติ ครม. ที่ออกมาเป็นการกระทำที่มิชอบทั้งหมด และสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปคือการเอาผิดต่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ในฐานะที่กระทำผิดต่อหน้าที่ โดยการออกประกาศของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นผลที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ เพราะเป็นผู้ขัดแย้งกับผู้ชุมนุม อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 157