แถลงการณ์คณะแพทย์พรรคเพื่อไทย กรณี ศาลแขวงปทุมวันออกหมายจับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส. แพร่ หลายสมัย

ด้วยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ได้ขออำนาจศาลแขวงปทุมวัน ให้ออกหมายจับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ในความผิดฝ่าฝืนข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อ 1. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย โดยระบุถึงการที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้น คณะแพทย์พรรคเพื่อไทยได้ศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เป็นแพทย์อาสา โดยร่วมกับแพทย์พยาบาลอาสา ซึ่งจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราวในสถานที่มีการชุมนุม เพื่อแนะนำดูแล ช่วยเหลือตลอดจนรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ หากเกิดมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกายและจิตใจ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีการติดตราสัญลักษณ์เป็นปลอกแขนเสื้อสีเขียว มีเครื่องหมายกาชาดสีขาวชัดเจน ก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด

2. ในเหตุการณ์การชุมนุมวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลได้ปฏิบัติการสลาย การชุมนุมในยามกลางคืน โดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและใช้น้ำผสมสารเคมีและสี เข้าใส่ผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นเยาวชน นักเรียน สตรีจำนวนมาก นักศึกษาและประชาชนซึ่งชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ มีคนบาดเจ็บ เกิดอาการแสบตา นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจักษุแพทย์ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บ และยังได้แนะนำห้ามปรามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงเกินเหตุ ในฐานะแพทย์ที่พึงปฏิบัติ ดังมีคลิปเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

3. ตามหลักสากล แม้ในภาวะสงครามยังมีกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวา ได้มีหลักการกำหนดให้มีการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ทางมนุษยธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะต้องเสี่ยงตนเข้าไปปฏิบัติภารกิจ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้ปฏิบัติแพทย์อาสาทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ สมควรได้รับการยกย่องขอบคุณจากสังคมและภาครัฐ แม้จะมีสถานะเป็นนักการเมืองก็ไม่เคยแสดงบทบาทเป็นแกนนำในการชุมนุม ไม่เคยขึ้นบนเวทีปราศรัย ทำหน้าที่แพทย์เป็นหลักซึ่งไม่ตรงตามข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ประการใด

อนึ่ง นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ  ไปพบเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจและเปิดเผย ณ สถานีตำรวจปทุมวัน แต่กลับถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และเช้านี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และศาลได้นัดไปรายงานตัวอีกครั้งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

คณะแพทย์พรรคเพื่อไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งปัจจุบันและอดีต ขอขัดค้านการตั้งข้อกล่าวหาการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาและยุติการดำเนินคดี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นแพทย์ที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและทำหน้าที่ทางมนุษยธรรมต่อไป

คณะแพทย์พรรคเพื่อไทย

1. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ

2. นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม

3. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน          

4. รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ

5. นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ  

6. นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ส.ชัยภูมิ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563