“เลขาธิการพรรคเพื่อไทย” ยื่น กมธ.ทหารฯ ตรวจสอบกรณีกองทัพบกใช้ทวิตเตอร์ปฏิบัติการไอโอ

15 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ สอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี กองทัพบกปฏิบัติการข่าวสาร “ไอโอ” ซึ่งเป็นการบิดเบือนชี้นำเนื้อหา เนื่องด้วยทวิตเตอร์ ได้เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทาง blog.twitter.com เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยระบุว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ทวิตเตอร์ตรวจสอบพบเครือข่ายบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการด้านการข่าวของรัฐ ทั้งนี้ ฝ่ายความปลอดภัยของทวิตเตอร์ @twitter.safety ตรวจสอบพบว่าบัญชีผู้ใช้งานในไทย จำนวน 926 บัญชี มีการเชื่อมโยงกับปฏิบัติการข่าวสาร “ไอโอ” ของกองทัพบก และบัญชีเหล่านี้ละเมิดนโยบายด้านการป้องกันการบิดเบือนชี้นำเนื้อหา ควบคู่ไปกับการโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาล ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จึงขอให้ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เร่งดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการการทหาร เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ปรากฏต่อไป