“จักรพล” ติง รัฐปล่อยประชาชนเผชิญปัญหาฝุ่นพิษตามลำพัง ไร้มาตรการดูแลอย่างเป็นระบบ

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันพิษ หรือ PM 2.5 รอบใหม่ในพื้นที่เชียงใหม่ เริ่มกลับมาทำร้ายคนเชียงใหม่อีกครั้ง และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น บางพื้นที่มีค่า PM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐานมาก ส่งผลกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน ทั้งๆที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก ที่เกษตรกรจะต้องมีการเผาวัชพืชก่อนลงผลผลิตใหม่ แต่หมอกควันพิษที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มโจมตีจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

ที่ผ่านมาทางภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่มีการร้องขอให้รัฐเตรียมมาตรการรองรับ แต่ทางภาครัฐไม่ให้ความสำคัญ รวมทั้งไม่มีมาตรการใดๆ หรือมีการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้น รัฐจะแก้ปัญหาหน้างานเท่านั้น ที่ผ่านมามีการหารือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

นายจักรพล กล่าวด้วยว่า กรณีที่เกิดขึ้น รัฐต้องมองการแก้ปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร และการยกระดับในการเจรจาในกรอบอาเซียน เพื่อขอความร่วมมือการป้องกันการจุดไฟเผาตอซังพืชกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่รัฐไม่ดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด เหมือนไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่เรียนรู้ที่จะหาทางแก้ปัญหาให้ประชาชน

“สุดท้ายปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสุขภาพ รายได้ท่องเที่ยวติดลบมาตลอดปี นอกจากนี้ด้านสุขภาพกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ บางรายเกิดปัญหาโรคปอดอักเสบ ไอเป็นเลือด รัฐไม่ควรละเลยปล่อยให้ประชาชนในภาคเหนือต้องเผชิญปัญหาโดยที่ไร้มาตรการดูแลจากรัฐ” นายจักรพล กล่าว