“โฆษกเพื่อไทย” ย้ำ พรรคส่งเสริมเลือกตั้งท้องถิ่น ลดอำนาจรัฐ-เพิ่มอำนาจประชาชน-สร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง พร้อมส่งผู้สมัครชิงนายก อบจ. 29 จังหวัด

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อหาทางออกให้ประเทศ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ไม่มองประชาชนเป็นศัตรู เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งสิ่งที่เยาวชนเรียกร้องในวันนี้คือโอกาสในอนาคตของพวกเขา ทั้งนี้รัฐบาลต้องหยุดการคุกคามประชาชน และหยุดใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยอมรับว่าตนเองเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งมวล หากอยากให้เกิดแนวทางสมานฉันท์ได้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออก เพื่อขยายช่องทางให้ประชาชนและประเทศได้มีทางออก

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวถึงกรณีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสภาพัฒน์ ปี 2562 ว่า ตัวเลขจากเดิมในปี 2561 อยู่ที่ 6.7 ล้านคน ในปี 2562 ลดลงเหลือ 4.3 ล้านคน จากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่รัฐบาลกล่าวอ้างนั้นเป็นภาพลวงตา เพราะมาตรการที่รัฐดำเนินการ คือการแจกเงินด้วยบัตรสวัสดิการทุกเดือน ไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงาน หรือการสร้างรายได้ของครัวเรือนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2562 รายงานว่า มีการจ้างงานแบบลูกจ้างรายวันเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความมั่นคงในการทำงานมีน้อยลง หมายความว่าเขามีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างได้ทุกเวลา และหากคนจนลดลงจริง เหตุใดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพีของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB จึงระบุว่าจีดีพีประเทศไทยในปีนี้จะติดลบ -6.5% ต่ำที่สุด รั้งท้ายในอาเซียน ซึ่งนโยบายหรือมาตรการของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนเข้ามาสู่ภายในประเทศได้

ผศ.ดร.อรุณี ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า พรรคเพื่อไทยสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตามวิถีทางประชาธิปไตย เพราะท้องถิ่นได้ถูกแช่แข็งมานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การส่งตัวแทนสมัครในนามพรรคเพื่อไทย เป็นการสนับสนุนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด เพราะเรามองเห็นว่าการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง เป็นการลดอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจให้ประชาชน ถือเป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัคร นายก อบจ. ในเบื้องต้น 29 จังหวัดที่มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว