พรรคเพื่อไทย พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผู้สมัครชิงนายก อบจ. 29 จังหวัด หวังลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในนามพรรคเพื่อไทย ทยอยสมัครรับเลือกตั้งอย่างคึกคัก โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ นายอดิศร เพียงเกษ นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ และนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ นำนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ไปสมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ โดยจับสลากได้หมายเลข 1

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ลงสมัครนายก อบจ.เชียงราย และผู้สมัครทีม “เจียงฮายยิ้มได้” ทั้ง 36 คน โดยจับสลากได้หมายเลข 3 พร้อมชูนโยบายหลัก 3 ข้อ เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างสร้างสรรค์ และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ลงสมัครนายก อบจ.อุบลราชธานี โดยจับสลากได้หมายเลข 5 พร้อมระบุว่าการลงสมัครในการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญแห่งความมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

นายสมชอบ นิติพจน์ ลงสมัครนายก อบจ.นครพนม พร้อมทีมผู้สมัครทั้ง 30 เขต ในนามทีม “รวมพลังเพื่อไทย เพื่อนครพนม” จับสลากได้หมายเลข 3 โดยระบุว่า พร้อมสานงานต่อ ก่องานใหม่ พัฒนานครพนมในทุกพื้นที่ ในทุกมิติ

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ลงสมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. จับสลากได้หมายเลข 2 โดยระบุว่า มีความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นจังหวัดแห่งการสร้างงานสร้างรายได้ เป็นพื้นที่ของการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คนกาฬสินธุ์สุขภาพดี สังคมมีความสุข

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง เป็นการลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจให้ประชาชน สร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง โดยรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. ในนามพรรคเพื่อไทย 25 จังหวัด มีดังนี้

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ จังหวัดเชียงราย
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ จังหวัดน่าน
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ จังหวัดลำพูน
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ จังหวัดแพร่
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร จังหวัดลำปาง
นายสุชีพ เศวตกมล จังหวัดชัยภูมิ
นายศรีเมือง เจริญศิริ จังหวัดมหาสารคาม
นายธนพล ไลละวิทย์มงคล จังหวัดหนองคาย
นายวิชัย สามิตร จังหวัดหนองบัวลำภู
นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิเชียร ขาวขำ จังหวัดอุดรธานี
นายสมชอบ นิติพจน์ จังหวัดนครพนม
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ จังหวัดอุบลราชธานี
นายวิเชียร สมวงศ์ จังหวัดยโสธร
พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ จังหวัดมุกดาหาร
พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายเกรียงไกร กิ่งทอง จังหวัดระยอง
นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร จังหวัดนครนายก
นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ จังหวัดปราจีนบุรี
นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี จังหวัดสมุทรสงคราม
นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล จังหวัดสมุทรสาคร
นายวินัย วิจิตรโสภณ จังหวัดนครปฐม
นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายสุรสาล ผาสุก จังหวัดสิงห์บุรี