โฆษกพรรคเพื่อไทย ติง กกต. การเลือกตั้งท้องถิ่น “อย่าสร้างอภินิหารท้องถิ่นเหมือนที่เคยทำกับการเมืองระดับชาติ”

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 34 โดย กกต. มีมติออกมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อยากถาม กกต. ว่าจริงใจแค่ไหนเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ประชาชนสนใจและตื่นตัว เพราะประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่น เห็นได้จากบรรยากาศของการสมัครการรับเลือกตั้ง นายก อบจ. แต่ กกต. กลับออกข้อจำกัดมากมาย แม้กระทั่งเสรีภาพในการชื่นชมแนวนโยบายที่ดี ด้วยการห้ามกดไลค์ กดแชร์ หากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กติกาที่แทบกระดิกตัวไปช่วยอะไรไม่ได้เลย เพราะอาจทำผิดเข้าข่ายความผิดได้หมด ยิ่งทำให้เกิดคำถามว่า วันนี้ กกต. มีหน้าที่อะไร ส่งเสริมการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตย บริสุทธิ์ยุติธรรม หรือคอยจับผิดนักการเมืองและพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามรัฐบาล ลำพังควบคุมงบประมาณท้องถิ่นก็ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที่ ถือเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อเพิ่มอำนาจประชาชน แต่ กกต. ยังจำกัดกรอบกติกา ที่ไม่สนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ทั้งที่กฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเรื่องอะไรจัดเป็นคุณหรือโทษ แต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของการตีความ

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวอีกด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งแต่ คสช. ยึดอำนาจ ท้องถิ่นที่เคยมีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณด้วยตนเองก่อนปี 2557 แต่ในปัจจุบัน เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจยังต้องขอการอนุมัติ และมาพร้อมกับเงื่อนไขการใช้เงิน ทำให้ความเป็นอิสระท้องถิ่นลดน้อยลง ขัดกับหลักการกระจายอำนาจ และกลายเป็นเรื่องการต่อรองทางการเมืองของรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“กกต. ควรตระหนัก จัดการเลือกตั้งระดับประเทศออกกฎกติกาสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อน จนมีอภินิหารพรรคปัดเศษ ย้ายปาร์ตี้ลิสต์ข้ามพรรคแบบไม่แคร์ลำดับได้มาแล้ว ครั้งนี้ กกต. อย่าสร้างปาฏิหาริย์ระดับท้องถิ่นอีกเลย” ผศ.ดร.อรุณี กล่าว