โฆษกพรรคเพื่อไทย ยอมรับเป็นห่วงการชุมนุมวันนี้ เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐใช้สันติวิธีแก้ปัญหา

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม พรรคเพื่อไทย ได้ติดตามสถานการณ์ในทุกการชุมนุมที่ผ่านมา รวมถึงการชุมนุมในวันนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามสังเกตการณ์การชุมนุมในจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หากผู้ชุมนุมต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อศูนย์ฯได้ทุกช่องทางการติดต่อ ทั้ง Inbox Facebook พรรคเพื่อไทย , Direct message Twitter พรรคเพื่อไทย @PheuThaiParty และอีเมล์ : [email protected]

โฆษกพรรคเพื่อไทย ยอมรับว่ามีความกังวลและเป็นห่วงผู้ชุมนุม เนื่องจากการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ และไม่เป็นไปตามหลักสากล ทั้งที่เป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ จึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความอดทนอดกลั้น และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

สำหรับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม พรรคเพื่อไทย จะรับร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาเรื่องการประกันตัว และรับสมัครอาสาสมัครด้านกฎหมาย