“อนุสรณ์” ชี้ รัฐบาลยิ่งยื้อแก้รัฐธรรมนูญ ยิ่งทำประเทศวิกฤติ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประชาชนตกผลึกและสัมผัสได้ถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่นโยบายหาเสียงที่กลายเป็นคำสัญญาที่ว่างเปล่า แทบทุกนโยบายไม่สามารถทำได้จริง แถลงนโยบายว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 12 ผ่านมาเกือบจะ 2 ปี เห็นแต่ความพยายามซื้อเวลาและยื้อการสืบทอดอำนาจออกไปให้นานที่สุด จะโหวตแก้รัฐธรรมนูญในวาระที่ 1 อยู่แล้ว รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กลับลำเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช…. ก่อนรับหลักการ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ถึงกับตั้งหลักไม่ทันและยอมรับว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ที่หนักสุดคือกรณีรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนเดิม ได้เข้าชื่อร่วมกับ ส.ว. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ตัวเองเป็นผู้เสนอเอง จนทำให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถึงกับไปไม่เป็น ตอบคำถามไม่ถูก พรรคพลังประชารัฐต้องเข้าใจว่าปัญหาการไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลเผชิญกับความยากลำบาก เศรษฐกิจวิกฤติ นโยบายไม่สามารถผลักดันได้จริง ยิ่งมาแสดงความไม่จริงใจและความพยายามซื้อเวลามากเท่าไหร่ ที่สุดรัฐบาลจะถึงจุดวิกฤติจนไม่สามารถกอบกู้อะไรได้

“ประชาชนตั้งคำถามว่าตกลงชื่อพรรคพลังประชารัฐ หรือประชารัดโอกาส และดับความหวังประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นำพาประเทศชาติและประชาชนออกจากวิกฤติความขัดแย้ง” นายอนุสรณ์ กล่าว