พรรคเพื่อไทย ลุยหาเสียงผู้สมัคร นายก อบจ.หนองคาย ชูนโยบาย 4 ทิศ พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยหาเสียงกับนายธนพล ไลละวิทย์มงคล ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย หมายเลข 2 ที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ นายธนพล เสนอนโยบาย 4 ทิศ เพื่อหนองคาย คือ ครัวของอีสานเหนือ เป็นการพัฒนาการเกษตรไปกับการทำการตลาดเกษตรก่อนเพาะปลูก พัฒนาตลาดการเกษตรเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงอินโดจีน , พัฒนาจังหวัดท่องเที่ยว สร้างโครงข่ายของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City , โครงข่ายสาธารณูปโภค พัฒนาถนนให้เหมาะสม ไม่สร้างเพื่อซ่อม และให้ใช้ได้จริงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนโยบายคนรุ่นใหม่ + ทรัพยากรมนุษย์ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม เพิ่มโอกาสเติบโตในการทำงานภายในจังหวัดหนองคาย

 

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า นายธนพลถือเป็นผู้สมัครคนรุ่นใหม่ที่จัดส่งในนามพรรคเพื่อไทย ซึ่ง อบจ. ชุดเก่าบริหารมานานถึง 20 ปี มั่นใจว่านโยบายของนายธนพล ซึ่งอิงมาจากแนวคิดของไทยรักไทย ที่นำเอานโยบายระดับชาติที่เคยใช้และประสบความสำเร็จมาแล้ว มาใช้ในระดับท้องถิ่น จะทำให้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดหนองคายอยู่ดีกินดีขึ้น