“เพื่อไทย” เตรียมเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย-เป็นสากล สร้างกำลังพลเป็นทหารอาชีพ

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เราจะได้ยินการให้คำมั่นสัญญาของผู้นำเหล่าทัพเสมอว่า กองทัพจะดูแลพลทหารเกณฑ์เสมือนลูกหลานเป็นคนในครอบครัว แต่ยังคงปรากฏข่าวสารการเสียชีวิตของพลทหารอย่างต่อเนื่อง การพิสูจน์เหตุของการเสียชีวิตเป็นไปอย่างล่าช้าคลุมเครือ แต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ พลทหารที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ มักมีพื้นของอาการโรคซึมเศร้า เป็นคนที่ถูกบังคับเกณฑ์มากกว่าจะเป็นคนที่สมัครใจเข้ามาเป็นทหาร

พรรคเพื่อไทยมีฐานข้อมูลศึกษาพบว่าจำนวนทหารเกณฑ์ของกองทัพที่มียอดสูงเป็นเรือนแสนนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดของกองทัพที่ใหญ่โตเกินควร เป็นผลพวงรัฐราชการที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจสร้างเอาไว้ หากการเมืองเปลี่ยนและพรรคเพื่อไทยได้รับโอกาสเข้าไปบริหารประเทศ พรรคมีนโยบายในการปฏิรูปกองทัพอย่างชัดเจน โดยจะปรับกองทัพให้มีความกะทัดรัด ทันสมัย เป็นสากล สร้างกำลังพลให้เป็นทหารอาชีพ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารกองประจำการ สู่การเป็นระบบอาสาสมัครและกำลังสำรองที่เข้มแข็ง(ใจรัก-สมัครใจ) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายดังกล่าวหากพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล นโยบายนี้จะถูกนำมาดำเนินการในลำดับแรกทันที และสามารถจะจัดการให้เป็นรูปธรรมทันใจประชาชนได้อย่างแน่นอน