“จักรพล” ชูโมเดล “บวร” ชุมชนเข้มแข็งขายท่องเที่ยว แนะรัฐบาลสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่หวังสร้างรายได้เข้าประเทศ

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเบาบางลงในช่วงเวลาใดไม่มีใครบอกได้ แต่รัฐบาลต้องมีแผนงานเพื่อรองรับการเปิดประเทศครั้งใหม่ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งตลอด 1 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยดับสนิท รายได้จากการท่องเที่ยวติดลบมาตลอด ซึ่งการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากในสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่รัฐบาลไม่มีแผนงานในการที่จะสร้างแลนด์มาร์คหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เพราะแหล่งท่องเที่ยวเก่าที่มีอยู่ ไม่มีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงพอสมควร ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการยอมรับด้านสาธารณสุข แต่ไม่มีการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งในจุดที่สามารถพัฒนาเป็นรายได้ให้กับประเทศไทย

“การท่องเที่ยวไทยจะต้องเร่งสร้าง หนึ่งตำบล หนึ่งแลนด์มาร์ค เพื่อสร้างจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสินค้าโอทอปเพื่อขายการท่องเที่ยว การนำเสนอ บวร โมเดล หรือบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทั้งประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้กับมาสู่ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต” นายจักรพล กล่าว