ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๒ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ